i10.se Medicinsk Sökmotor

Innehåll:
1. Att söka
1.1 Sökord
1.2 Flera Sökord
1.3 +/- Parametrar
1.4 Val av databas
2. Resultatlista
2.1 Externa länkar

Att söka

i10.se använder flera databaser och parametrar för att på bästa sätt finna svar på din sökning. Det finns flera sätt som du kan påverka din sökning.

1.1 Sökord

Sökningen påbörjas vid 2 ifyllda tecken men sker då endast gentemot diagnoskoderna och ej diagnostexten, detta för att optimera snabbsökning av diagnoskoder. Efter 3 tecken så sker sökningen endast gentemot texten.

Exempel: "b0" ger alla diagnoskoder börjande med B0 och b0.

1.2 Flera Sökord

Du kan söka på flera sökord samtidigt för att på så sätt specificera din sökning. Precis som för alla sökord så krävs det minst 2 tecken för att ett ord ska inkluderas i sökningen.

Exempel: "malaria vivax" ger alla diagnostexter innehållande både "malaria" och "vivax".

1.3 + parametrar

Om du endast önskar att söka inom ett särskilt specialistområde så kan du göra så genom att ange "+" och därefter området. Du kan som vanligt inkludera ytterligare sökord. På motsvarande sätt så innebär "-ortopedi" att resultat från det området inte tas med i resultatet.

"artros +ortopedi" ger alla diagnostexter från område ortopedi som innehåller ordet "artros"
"artros -ortopedi" ger alla diagnostexter innehållande "artros" förutom de som innefattas av området ortopedi. Vid varje sökning så kan du aktivera områdessökning genom att klicka på (+)OMRÅDE länken.

1.4 Val av databas

Valet av databas innebär att sökningen endast sker gentemot din valda databas. Detta kan exkludera oönskade svar. I de allra flesta fall önskar du dock använda "Samtliga" (databaser) i din sökning så att du maximerar möjliga resultat.

Resultatlista

Resultatet av sökningen presenteras i ett fönster. Om innehållet ej får plats i fönstret så är det åtkomligt via scrollning med musen. Den data som du kan få av en sökning är minimum diagnoskod, diagnostext . Om det existerar länkar till utomstående sidor ex. internetmedicin, försäkringskassan, wikipedia m.m kommer dessa att återfinnas efter diagnostexten och representeras med klickbar länk (ikon eller text).

Lathundar
Beräkna
Dokument
Kategorier
Logga in

MENY

Dokument

Länkar

Beräkna

ICF browser

Logga in

Diagnosstruktur

Läkemedel

Beräkna

A.P.G.A.R

BMI

C.E.N.T.O.R

CHADS2

Kreatinin

Lungemboli

MEWS

S.C.O.R.E

ICF Browser

Feedback

I fältet nedan går det bra att skriva kommentarer kring i10.se:

* Rapportera saker som inte fungerar

* Förslag på förändringar / nya funktioner

* Beröm och kritik

Dokument

Logga In / Skapa Konto

Databas

Område

-->

https://www.i10.se är 100% skapad av läkare.

Medicinsk sökmotor byggd från grunden med fokus på att underlätta dagligt kliniskt arbete


Cookies

i10.se använder session_cookies, informationen försvinner när du stänger webläsaren.


Anonymitet och Säkerhet

- All kommunikation med https://www.i10.se är krypterad.

- Alla Lösenord är krypterade och är oläsliga för även administratörer

- Ingen information delas med utomstående part

- Google Adsense används för att ersätta driftkostnader


Lagring

Information gällande besökares IP och Webläsare samlas in för att kunna bygga besökarstatistik.

Ingen information som gör det möjligt att identifiera enskilda personer finns lagrade.


Intressekonflikter

i10.se har inga kopplingar till läkemedelsbolag.